zarząd

Milena Wijas – Prezes Zarządu

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.W trakcie studiów zaangażowana w działalność studenckiego ruchu naukowego (przewodnicząca Prezydium Rady Kół Naukowych WPiA UW, członek Rady Konsultacyjnej ds. studenckiego ruchu naukowego przy Rektorze UW). Absolwentka
Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW. Studentka germanistyki.