o nas

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych jest ogólnopolskim ośrodkiem działającym na rzecz podniesienia poziomu świadomości prawnej wśród polskich obywateli, wzbogacenia debaty publicznej o eksperckie głosy w dziedzinie prawa i ekonomii oraz promocji wszechstronnej edukacji studentów wydziałów prawa, przygotowującej ich do działania
na gruncie nauki, a także w organach administracji publicznej i sektorze prywatnym. Przyświeca nam przekonanie, że rzetelna debata stanowi podstawę skutecznego działania
i budowania ładu instytucjonalnego niezbędnego dla sprawnego działania nowoczesnego państwa i rozwoju społeczeństwa legislacyjnego.

Nasza działalność ekspercka i społeczna ogniskuje się wokół następujących obszarów:
Proces Legislacyjny

Monitorujemy krajowy i unijny proces legislacyjny, a także organizujemy spotkania
i publikujemy analizy pogłębiające wiedzę w tym obszarze.

 

Orzecznictwo

Śledzimy i analizujemy najważniejsze orzeczenie sądów i trybunałów krajowych, ponadnarodowych oraz międzynarodowych. Dokonujemy kompleksowej analizy ich wpływu na funkcjonowanie i kształt polskiego systemu prawnego.

 

Doktryna

Współpracujemy z czołowymi polskimi prawnikami, w zakresie działalności wydawniczej oraz organizacji spotkań i konferencji.

 

Prawo i ekonomia

Obserwujemy światowe trendy gospodarcze, a także analizujemy wzajemny wpływ prawa
i gospodarki.