centrum pomocy prawnej

i ochrony praw czŁowieka

Celem Centrum Pomocy Prawnej i Ochrony Praw Człowieka jest udzielanie nieodpłatnych porad prawnych najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy. Porady udzielane są przez wolontariuszy będących studentami najlepszych polskich wydziałów prawa.

Co powinni Państwo wiedzieć zanim przyjdą do nas po pomoc:
  • Wolontariusze udzielają pomoc osobom niezamożnym, których nie stać na skorzystanie
    z odpłatnej pomocy prawnej,
  • Klient zdaje sobie sprawę, iż porad udzielają wolontariusze,
  • Jakakolwiek odpowiedzialność wolontariuszy jest wyłączona, z wyjątkiem wypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej,
  • Nie przyjmujemy spraw, w których biegnie termin krótszy niż tygodniowy.
  • Pomoc prawna ma charakter wyłącznie konsultacyjny i nie zastępuje opinii profesjonalnego prawnika – polega jedynie na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i
    okoliczności sprawy, jak również na wskazaniu możliwych dróg postępowania w sprawie oraz ewentualnej pomocy przy sporządzeniu pisma procesowego lub innego dokumentu.
Instrumentarium dostępu do prawa

Instrumentarium dostępu do prawa

Instrumentarium dostępu do prawa należy rozumieć jako zróżnicowane polityki publiczne, celem prowadzenia których jest polepszenie poziomu dostępu do prawa, a które są bardzo zróżnicowane zarówno ze względu na techniczną formę implementacji oraz ze względu na...

czytaj dalej
Zasady techniki prawodawczej – zagadnienia podstawowe

Zasady techniki prawodawczej – zagadnienia podstawowe

Wskazanie, czym są zasady techniki prawodawczej można sprowadzić do takich pojęć jak: zasady, reguły, wytyczne. Odnoszą się one do tworzenia aktów normatywnych przez uprawnione do tego organy władzy publicznej. Zasady te nazywane są również dyrektywami legislacyjnymi....

czytaj dalej
Językowy warsztat prawniczy – niewykorzystany potencjał

Językowy warsztat prawniczy – niewykorzystany potencjał

Uczestnicząc niedawno w konferencji naukowej przy Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, miałem przyjemność opowiadać o niezrozumiałości języka prawnego. Po pierwsze: co przez nią rozumiem; po drugie: dlaczego jest problemem, po trzecie: czy i jak można ją zmierzyć,...

czytaj dalej
Modalność deontyczna w tekstach prawnych

Modalność deontyczna w tekstach prawnych

Modalność można badać biorąc pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy dotyczy językoznawstwa, drugi natomiast prawoznawstwa. Problematyka ta badana może być zatem z dwóch perspektyw, dlatego też nierzadko pojawiają się trudności terminologiczne oraz pojęciowe. Modalność...

czytaj dalej
Problematyka dostępu do tekstu prawnego

Problematyka dostępu do tekstu prawnego

W socjologii prawa znane jest pojęcie deprywacji prawnej, czyli stanu niemożności korzystania z prawa. Im wyższy poziom deprywacji prawnej (zwanej też niedostępnością prawa) tym większe problemy w dostępie do prawa i vice vera. Dla dostępu do prawa jest konieczne by...

czytaj dalej
Teoria H. Harta jako analiza pojęciowa

Teoria H. Harta jako analiza pojęciowa

Herbert Hart nazywany "księciem jurysprudencji" uchodzi za jednego z najważniejszych autorów w dziedzinie filozofii prawa, który w szczególności analizował językową warstwę prawa. Mając na uwadze kluczowe znaczenie właśnie warstwy językowej z perspektywy obywateli,...

czytaj dalej
Prawo przyjazne obywatelowi

Prawo przyjazne obywatelowi

Prawo przyjazne obywatelowi   Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym artykułem otwierająca cykl tekstów eksperckich realizowanych w ramach projektu „Prawo przyjazne obywatelowi” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju...

czytaj dalej