o nas

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych jest ogólnopolskim ośrodkiem działającym na rzecz podniesienia poziomu świadomości prawnej wśród polskich obywateli, wzbogacenia debaty publicznej o eksperckie głosy w dziedzinie prawa
i ekonomii oraz promocji wszechstronnej edukacji studentów wydziałów prawa, przygo
towującej ich do działania na gruncie nauki, a także w organach administracji publicznej i sektorze prywatnym. Przyświeca nam przekonanie,
że rzetelna debata stanowi podstawę skutecznego działania i budowania ładu instytucjonalnego niezbędnego dla sprawnego działania nowoczesnego państwa
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

aktualności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

7 + 14 =