misja

W naszej działalności przyświeca nam poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne oraz kondycję społeczeństwa obywatelskiego, które współtworzymy. Z tego względu skupiamy się na:

  • Edukacji

    Szczególną wagę przykładamy do rozwoju, poszerzania wiedzy i aktywizacji studentów prawa, mając na uwadze fakt że w przyszłości będą kształtować porządek prawny na wielu poziomach: orzecznictwa, doktryny, egzekutywy.

  • Działaniach na rzecz społeczeństwa w duchu dobra wspólnego

    W ramach Centrum Pomocy Prawnej zapewniamy dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez naszych wolontariuszy. Jednocześnie prowadzimy działania popularyzującę ideę poradnictwa prawnego świadczonego pro bono, tym samym staramy się podnieść poziom wrażliwości na kwestie społeczne wśród naszych odbiorców.