ECLS Coference

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych uczestniczy wspólnie z Polskim Centrum Badań nad Prawem
i Gospodarką Chin oraz Szkołą Prawa i Gospodarki Chin Uniwersytetu Warszawskiego w przygotowaniu polskiej edycji cyklicznej konferencji European China Law Studies Association (ECLS). Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 24-26 września 2021. ECLS zostało założone w 2006 roku, a jego członkowie pracują na rzecz upowszechnienia oraz pogłębienia komparatystycznych i interdyscyplinarnych badań na prawem chińskim. Coroczna konferencja ECLS jest wiodącym międzynarodowym akademickim forum wymiany informacji
i doświadczeń związanych ze studiami na chińskim prawem, a także miejscem w którym zawiązują się przyszłe przedsięwzięcia badawcze w tym obszarze. Każdego roku konferencja gości wielu uznanych badaczy z całego świata, praktyków prawa dysponujących międzynarodowymi doświadczeniami, a także decydentów którzy zbierają się aby dyskutować nt. Chińskiego prawa i polityk publicznych.

Wśród tematów, które mogą zostać poruszone w trakcie tegorocznej konferencji pragniemy wymienić przede wszystkim następujące:
  • Wojna handlowa Chiny-USA i jej wpływ na Europę
  • Prawne aspekty inicjatywy Pasa i Szlaku (Nowego Jedwabnego Szlaku)
  • Kodyfikacja prawa cywilnego w Chinach
  • Rządy prawa i konstytucjonalizm w chińskim rozumieniu
  • Prawne aspekty relacji polsko-chińskich
  • Chińskie prawa i społeczeństwo
  • Struktura Komunistycznej Partii Chin oraz Chińskiej Republiki Ludowej
  • Chiny w międzynarodowym porządku prawnym
  • Technologia blockchain, big data i sztuczna inteligencja w Chinach