ekonomiczna analiza prawa

Celem projektu jest utworzenie w ramach Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych wyspecjalizowanego pionu  skupiającego się na problematyce ekonomicznej analizie prawa oraz działalności edukacyjnej w tym zakresie o projektowej nazwie Akademia Ekonomicznej Analizy Prawa. Chcemy czerpać najlepsze wzorce z funkcjonowania szkół wyższych, czyli łączyć nurt badawczy z aspektem popularyzowania wiedzy. Prawidłowa dydaktyka wymaga bowiem własnej stałej dyscypliny intelektualnej, która spełnia się w możliwości przekazywania wiedzy innym umysłom.

W konsekwencji Akademia Ekonomicznej Analizy Prawa będzie prowadzić działalność w kilku obszarach badawczych i organizacyjnych:
  • badania własne prowadzone przez współpracowników think tanku i zaproszonych badaczy
  •  prowadzenie działalności wydawniczej w obszarze problematyki ekonomicznej analizy prawa
  • organizowanie wykładów „visiting professors” oraz ekspertów ze środowiska akademickiego i biznesowego
  • organizowanie seminariów naukowych
  • organizowanie warsztatów praktycznych