Centrum Prawa Europejskiego

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych oraz Instytut Studiów i Analiz Prawnych współpracują w ramach zainicjowanego przez ISiAP projektu „Centrum Prawa Europejskiego”. W ramach CPE prowadzony jest pierwszy w Polsce kompleksowy monitoring orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. CPE prowadzi ponadto szeroko zakreśloną działalność badawczo-analizatorską w zakresie prawodawstwa europejskiego.

Centrum Prawa Europejskiego zrzesza kilkanaścioro stałych ekspertów, w głównej mierze pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach CPE publikowane są autorskie opracowania i analizy najnowszego orzecznictwa europejskich organów sądowniczych. Wszystkie publikacje sporządzane są na podstawie oficjalnych wersji językowych, w możliwie krótkim terminie po ogłoszeniu danego judykatu.