KONFERENCJA ONLINE

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – DOTYCHCZASOWEDOŚWIADCZENIA ORAZ WYZWANIA W DOBIE COVID-19

Sobota, 21 listopada 2020 roku 10-16

O konferencji

Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych – dotychczasowe doświadczenia oraz wyzwania w dobie COVID-19” będzie transmitowana na żywo w dniu 21 listopada 2020 roku w godzinach 10:00-16:00 na Facebooku www.facebook.com/CALGNG

Organizowana jest w ramach środków z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych. Konferencja dotyczyć będzie organizacji pozarządowych, ich współpracy z samorządem oraz wyzwań, które stoją przed tymi instytucjami w obliczu pandemii COVID-19.

Celem konferencji jest omówienie modeli współpracy na linii Samorząd – NGO, podzielenie się zdobytym w dobie COVID-19 doświadczeniem oraz opracowanie nowych metod działania na przyszłe lata.

Program i prelegenci

 • 10:00 – 10:10 Rozpoczęcie konferencji Jolanta Dąbek
 • 10:10 – 10:20 Wystąpienie dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, pana Wojciecha Kaczmarczyka
 • 10:20 – 10:30 Wystąpienie pana Piotra Mazurka pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej
 • 10:40 – 11:00 Raport Prof. Artur Kotowski – przedstawi Dr Aleksandra Syryt

CZĘŚĆ SAMORZĄDOWA – otwarcie Jolanta Dąbek

 • 11:00 – 11:15 Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego P. Ewa Draus
 • 11:15 – 11:30 Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego, pan Tomasz Pactwa
 • 11:30 – 11:45 Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi pani Katarzyna Ancipiuk
 • 11:45 – 12:00 Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Pani Magdalena Pietrusik-Adamska
 • 12:00 – 12:15 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej, Pani Magdalena Mike
 • 12:15 – 12:30 Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Legionowo, Pani Ewa Sobierajska
 • 12:30 – 12:45 Kierownik Biura ds. Partycypacji Społecznej w Kielcach, Pan Michał Daranowski
 • 12:45 – 13:00 Pan Bartosz Jędrzejczak kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie

CZĘŚĆ NGO

 • 13:00 – 13:15 Justyna K. Ochędzan / Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 • 13:15 – 13:30 Piotr Olech/ Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
 • 13:30 – 13:45 Kamilla Gibas pani prezes/ Fundacja Szczęśliwej Drogi
 • 13:45 – 14:00 Łukasz Prokop/ Stacja Muranów
 • 14:00 – 14:15 Norbert Bolek/ Fundacja eFkropka
 • 14:15 – 14:30 Agnieszka Pieniążek/ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
 • 14:30 – 14:45 Tomasz Pawłowski/ Fundacja Trzeci.org
 • 14:45 – 15:00 Anna Wąsik/ TPW
 • 15:00 –  15:15 Michał Piasecki Prezes Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych
 • 15:15 – 15:30 Pani Anna Nowosad, Naczelniczka ZHP

Dla uczestników

Partnerzy

Zapisy

Transmisja

Kontakt

Aleksandra Sheybal
asheybal@gmail.com

Monika Ustrzycka
monika.ustrzycka@calg.pl
tel. 609 220 091