książki

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych wspiera działalność wydawniczą z zakresu nauk prawnych i ekonomicznych.