Analizy Legislacyjne i Gospodarcze

Czasopismo “Analizy Legislacyjne i Gospodarcze” stanowi integralną część działalności Centrum, a zarazem pole debaty w ramach której kształtują się najistotniejsze koncepcje przyświecające nam w działalności eksperckiej.


Analizy Legislacyjne i Gospodarcze zaczną regularnie ukazywać się już wkrótce.